Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie prawa własności intelektualnej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, art. 116 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora (w zakresie prawa cywilnego lub prawa własności intelektualnej),
  • posiadają znaczący dorobek naukowy związany z zakresem prowadzonej przez Katedrę działalności naukowej, w tym w szczególności z prawa autorskiego, w języku polskim oraz innych językach (zwłaszcza w języku angielskim),
  • posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykładów w języku polskim lub angielskim dla studentów z zakresu prawa własności intelektualnej (preferowane doświadczenie w zakresie dydaktyki prowadzonej w języku angielskim),
  • biorą czynny udział w życiu naukowym, potwierdzony organizacją lub wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach z zakresu prawa własności intelektualnej,
  • posiadają doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
  • posiadają doświadczenie i dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • posługują się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 11.12.2020
Data wytworzenia: 05.11.2020
Data publikacji: 05.11.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka