Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej // Competitive selection process for the post of a university professor in the research and faculty staff member group of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja w zakresie projektów naukowych bezpośrednio powiązanych z co najmniej jednym z następujących obszarów badań: (I) algorytmy uczenia maszynowego, (II) metody akceleracji obliczeń rozproszonych, (III) metody statystyczne w analizie danych wielowymiarowych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora,

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w postaci m.in.: publikacji w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach (CORE: A*) poświęconych zaawansowanym metodom obliczeniowym lub sztucznej inteligencji w latach 2014-2020,

3) posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej,

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej

Dodatkowo:

  • osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Rector of the Jagiellonian University announces a competitive selection process for the post of a university professor in the research and faculty staff member group of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science in academic discipline: Computer Science or Technical Informatics and Telecommunications in the fields of 1) machine learning algorithms 2) methods of acceleration of distributed computing 3) advanced statistical methods in multidimensional analysis.

The competitive selection process is open for all individuals who meet the requirements set out in Articles 113 and 116.2.2) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science, and who meet the following eligibility criteria according to § 163 of the Statute of the Jagiellonian University:

1) Holding at least a doctoral degree;

2) Having significant and creative achievements in scientific, professional or artistic work in the form of, among others: publications in years 2014-2020 in reputable journals or reputable conferences (CORE: A*) dedicated to advanced computing methods or artificial intelligence;

3) Having achievements in organisational work;

4) Having achievements in teaching work.

Additionally:

  • in the 2 years before the opening date of the competitive selection process they were not employed under an employment contract at the Jagiellonian University.

Please see attached document.

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 31.01.2021
Data wytworzenia: 31.12.2020
Data publikacji: 31.12.2020
Osoba publikująca: Rafał Kiszka