Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w grupie badawczej Biologii Molekularnej Roślin w zakresie biologii molekularnej (fundowany z programu Narodowego Centrum Nauki, Sonata Bis – 9)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

 

Idealny kandydat powinien posiadać:

- tytuł magistra w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnej,

- doświadczenie z zakresu analiz biologii komórki roślinnej oraz biologii molekularnej roślin,

- wykazać się praktyczną znajomością technik Western blot, PCR, qPCR, izolacji: białek, DNA, RNA,

- umiejętność płynnej komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim,

- umiejętność konstruowania hipotez, samodzielnej pracy i analitycznego myślenia,

- gotowość do poznawania nowych metod i dziedzin,

- doświadczenie w pracy z mikroskopem konfokalnym oraz znajomość metod bioobrazowania będzie dodatkowym atutem.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 11.05.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii Dr Danuta Earnshaw Mossakowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 12.04.2021
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Data publikacji: 12.04.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2021