Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie nauki biologiczne.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie nauki biologiczne.

 

          Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

  1.      posiadają co najmniej stopień doktora; 
  2.      posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  
  3.      biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Dodatkowe oczekiwania:

  1.      posiadają poświadczone współautorstwem publikacji badawczych:  

a. doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy); doświadczenie w tworzeniu myszy transgenicznych będzie dodatkowym atutem,

b. znajomość technik biologii molekularnej, szczególnie pożądane jest doświadczenie w sekwencjonowaniu RNA, CHIPseq lub podobnych technikach,

c. doświadczenie w cytometrii przepływowej; umiejętność sortowania komórek będzie mile widziana,

d. umiejętność analizy danych, doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych, szczególnie pożądane jest doświadczenie w analizie danych dot. pojedynczych komórek,

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Data wytworzenia: 26.04.2021
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Data publikacji: 26.04.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2021