Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Orientalistyki na Wydziale

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Orientalistyki na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie nauki o kulturze w zakresie studiów kurdyjskich

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 , 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

Wymagania szczegółowe:

1) posiadają co najmniej stopień doktora uzyskany 7 lat przed planowanym terminem zatrudnienia w projekcie;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy uwzględniający następujące obszary: gender, studia kurdyjskie, kino

i literatura kurdyjska powstałe w dialekcie sorani;

3) przedstawią indywidualny projekt badawczy na 30 miesięcy trwania projektu, który będzie związany z WP1

(patrz opis z załącznika) pt.: Reprezentacja ról genderowych w kurdyjskiej literaturze i filmie) oraz

ogólnym programem badawczym. Projekt musi być napisany w języku angielskim. Osoba będzie

odpowiedzialna za badania w obszarze WP1 ze specjalnym uwzględnieniem literatury kurdyjskiej i

kinematografii powstałych w dialekcie sorani języka kurdyjskiego. Jednakże, zadaniem kandydującego na to

stanowisko będzie przedstawienie swojego własnego projektu związanego bezpośrednio z WP1, który będzie

mógł być opracowany w dużej mierze indywidualnie. Projekt zostanie rozwinięty i udoskonalony w pierwszych

miesiącach jego trwania przy współpracy z osobą odpowiedzialną za WP1. Ponadto, podobnie jak inni

członkowie projektu osoba zatrudniona będzie wspomagać realizację wywiadów w ramach innych zakresów

tematycznych (WP). Będzie również zobowiązana do prezentacji wyników swoich badań w ramach seminariów

projektowych i międzynarodowych konferencji oraz do udziału w tworzeniu przynajmniej dwóch artykułów i

publikacji zbiorowej (na zakończenie projektu). Wszyscy członkowie projektu są również zobowiązani do

publikowania w czasopismach Open Access i współpracy przy tworzeniu artykułów zespołowych;

4) posiadają udokumentowaną biegłą znajomość dialektu sorani języka kurdyjskiego, oraz biegłą znajomość

języka angielskiego (publikacje w tych językach);

5) przedstawią przynajmniej jedną opinię dotyczącą dorobku naukowego kandydata

6) Wyrażą chęć czynnego udziału w pracach projektowego zespołu badawczego.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Instytut Orientalistyki na Wydziale Filologicznym UJ
Termin składania dokumentów: 13.05.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego
Data wytworzenia: 29.04.2021
Plik do pobrania
Download file
Attachment
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Personal data processing information for job applicants
Wynik konkursu
Data publikacji: 29.04.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2021