Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Prawa i Administracji w dyscyplinie nauki prawne

w zakresie związków między prawem a naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami oraz współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1)            posiadają co najmniej stopień doktora,

2)            biorą czynny udział w życiu naukowym,

3)            posiadają odpowiedni dorobek naukowy.

 

Kryteria oceny kandydatek/kandydatów:

1.            jakość dorobku naukowego (w szczególności publikacji) oraz zgodność dorobku i zainteresowań badawczych z profilem Future Law Lab (prawo a nauki empiryczne, nowoczesne technologie oraz współczesne zjawiska społeczne

i cywilizacyjne – https://futuresoc.id.uj.edu.pl/fll),

2.            doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej,

3.            doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub dodatkowe wykształcenie z zakresu nauk społecznych,

4.            doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

5.            doświadczenie w popularyzacji nauki,

6.            doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

7.            biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim,

8.            jakość przedstawionego planu badań dotyczących związków między prawem a naukami empirycznymi, nowoczesnymi technologiami lub współczesnymi zjawiskami społecznymi i cywilizacyjnymi.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 11.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ
Data wytworzenia: 10.06.2021
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 10.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka