Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Grupie Badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Grupie Badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii  (fundowany z programu NCN  OPUS 19) w dyscyplinie/ w zakresie nauki biologiczne.

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania szczegółowe:

1) stopień doktora w dyscyplinie ilościowej, takiej jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka lub podobnej,

2) duże doświadczenie w bioinformatyce w zakresie genomów lub białek,

3) wysoki stopień entuzjazmu dla ogłoszonego projektu,

4) doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim

5) bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka programowania (np. R, Python, C/C++, Java),

6) wysoki stopień niezależności intelektualnej (w tym doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu współpracą),

7) duże umiejętności prezentacyjne (najlepiej prezentacja na co najmniej jednej konferencji międzynarodowej),

8) umiejętność korzystania ze wsparcia i interakcji z innymi członkami grupy,

9) co najmniej jedna publikacja jako pierwszy autor w międzynarodowym, recenzowanym czasopiśmie,

10) dogłębne doświadczenie w projektowaniu metod lub pipeline’ów bioinformatycznych (idealny kandydat),

11) dogłębna wiedza z zakresu biologii fagów i mikrobiologii (idealny kandydat),

12) bogaty dorobek w zakresie prezentowania na wielu międzynarodowych spotkaniach i konferencjach (idealny kandydat),

13) niezależność intelektualna i umiejętność zarządzania wykazana np. poprzez samodzielnie uzyskane w przeszłości finansowanie badań (idealny kandydat),

14) doświadczenie w opiece nad młodszymi pracownikami oraz w zarządzaniu projektami (idealny kandydat).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 15.09.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw Mossakowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 06.07.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 06.07.2021
Osoba publikująca: Witold Romański