Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko typu POST-DOC w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko typu POST-DOC w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Celem konkursu jest zatrudnienie badacza do nowego zespołu badawczego rozwijającego działalność naukową we współpracy WNZ oraz JCET w zakresie badań doświadczalnych nad rolą wysiłku fizycznego w regulacji śródbłonka naczyń. Finansowanie powyższych etatów zostało zagwarantowane w ramach środków z programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) przeznaczonych na podniesienie poziomu badań naukowych oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Uniwersytet zapewni pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem na okres 24 miesięcy w wysokości do 10 000 PLN brutto/miesiąc/osobę.

Kryteria kwalifikacyjne badacza, które będą brane pod uwagę przy wyborze kandydata:

  • indywidualny dorobek naukowy, zwłaszcza liczba prac oryginalnych z pierwszym autorstwem wraz z rangą czasopisma, w którym zostały opublikowane;
  • uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w obecnym projekcie;
  • brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia;
  • kandydat powinien wykazać się znajomością technik biologii molekularnej oraz technik analitycznych w szczególności z zakresu analizy masowej (LC-MS, MALDI) oraz HPLC; oraz wiedzą w zakresie badania biomarkerów;
  • dodatkowym atutem będzie wiedza dotycząca fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: stanowisko typu POST-DOC
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Termin składania dokumentów: 24.10.2021
Wytworzył: Katarzyna Zębala
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 23.08.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior