Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne im Mikołaja Kopernika na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne im Mikołaja Kopernika na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie badań programu IDUJ ANTHROPOCENE

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora,
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym,
  4. osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Od kandydata oczekujemy:

  • predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w Zakładzie Astrofizyki Wysokich Energii OA UJ, w szczególności rozwijania badań związanych z pogodą kosmiczną oraz aktywnością Słońca (domena badawcza POB Anthropocene),
  • publikowanie w renomowanych czasopismach artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,
  • złożenie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia pracy na UJ przynajmniej jednego wniosku o grant zewnętrzny międzynarodowy lub krajowy afiliowany na UJ.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 31.10.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Data wytworzenia: 30.08.2021
Plik do pobrania
Download File
wynik konkursu
Data publikacji: 30.08.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2021