Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w dyscyplinie nauki biologiczne w ramach realizacji projektu pt. „Badanie mechanizmów przerzutów wspomaganych terapią i roli enzymów przetwarzających białka CAAX w raku wątroby”

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w ramach realizacji projektu pt. „Badanie mechanizmów przerzutów wspomaganych terapią i roli enzymów przetwarzających białka CAAX w raku wątroby”, nr PSP: K/PBO/000809, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w dyscyplinie nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

 

Dodatkowe wymagania:

4)            Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny;

Na stanowisku nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu.

5)            Co najmniej dobra znajomość biochemii, biologii molekularnej i genetyki molekularnej;

6)            Praktyczne umiejętności badania ekspresji genów (immunoprecypitacja chromatyny, ekspresja genów reporterowych), ilościowy RT-PCR (qRT-PCR), western blotting, ELISA;

7)            Doświadczenie z zakresu hodowli komórek, zarówno pierwotnych, jak i linii komórkowych;

8)            Znajomość technik mikroskopowych;

9)            Umiejętność samodzielnego wdrażania nowych metod badawczych i rozwiązywania problemów;

10)         Motywacja do pracy badawczej;

11)         Umiejętność pracy w zespole;

12)         Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

 

Dodatkowym atutem będzie:

13)         Doświadczenie z zakresu produkcji i stosowania wektorów wirusowych;

14)         Znajomość technik wyciszania ekspresji genów przy użyciu shRNA, mile widziane będzie doświadczenie

w technikach CRISPR;

15)         Doświadczenie w izolacji komórek wątroby oraz w izolacji komórek przy użyciu cytometrii przepływowej, pracy z myszami, w obróbce tkanek (przygotowanie i cięcie) oraz immunohistochemii/ immunofluorescencji.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 20.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Data wytworzenia: 20.09.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 20.09.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka