Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w dyscyplinie fizyka w ramach projektu NCN OPUS 17 „Badanie w skali atomowej procesów fizykochemicznych towarzyszących analizie chemicznej materiałów przy użyciu nowych konfiguracji analitycznych w technikach SIMS i SNMS"

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

 

Dodatkowe kryteria:

  1. Udokumentowane doświadczenie w modelowaniu komputerowym metodą dynamiki molekularnej
  2. znajomość oprogramowania LAMMPS
  3. udokumentowana wiedza dotycząca procesów rozpylania materiałów
  4. umiejętność pracy w zespole
  5. bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

  1. wykonywanie symulacji komputerowych przy użyciu programu LAMMPS
  2. analiza statystyczna otrzymanych danych
  3. przygotowywanie publikacji naukowych i prezentacja wyników na seminariach i konferencjach.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Termin składania dokumentów: 27.10.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Data wytworzenia: 06.10.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 06.10.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2021