Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ w dyscyplinie prawa w ramach projektu badawczego pn. Prywatne Prawo Danych: Pojęcia, Praktyki, Zasadyi Polityczność, który uzyskał finansowanie w konkursie „POLS"

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

 

Dodatkowe obowiązkowe kryteria kwalifikacyjne:

  1. Biegła znajomość języka angielskiego;
  2. Przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie;
  3. Zainteresowanie związkami prawa prywatnego lub prawa ochrony danych i nowoczesnych technologii.

 

Preferowani będą kandydaci spełniający jeden lub więcej z następujących warunków:

  1. Ukończone studia prawnicze lub studia na kierunkach pokrewnych projektu: filozofia, politologia, socjologia, psychologia, marketing, informatyka lub analiza danych;
  2. Doświadczenie w pracy badawczej;
  3. Doświadczenie praktyczne w pracy prawniczej lub przy analizie danych, marketingu opartym na danych, projektowaniu usług internetowych, analizie języka naturalnego;
  4. Doświadczenie akademickie zdobyte za granicą (staże, szkoły letnie, wymiana Erasmus lub inna, dyplom zagraniczny, itp.);
  5. Uprzednie zaangażowanie w działalność organizacji studenckich (samorząd, koła naukowe, itp.).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 02.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ
Data wytworzenia: 08.10.2021
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 08.10.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka