Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) w zakresie analityki biomedycznej nr oferty 2021-201.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) w zakresie analityki biomedycznej nr oferty 2021-201.

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, farmaceutycznych lub pokrewnych,
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności w zakresie metod analitycznych;
 • praktyczna znajomość techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z wysokorozdzielczą detekcją masową;
 • posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu niecelowanych analiz proteomicznych i celowanych analiz metabolomicznych z zastosowaniem techniki LC/MS;
 • doświadczenie w pracy z systemami MS ABSciex oraz MS Thermo Scientific będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość technik ekstrakcji metabolitów, separacji i oczyszczania peptydów i białek w tym technik elektroforetycznych;
 • doświadczenie i wiedza w zakresie mechanizmów rozwoju dysfunkcji śródbłonka w różnych modelach chorób oraz doświadczenie w przeprowadzaniu badań nad metabolizmem komórek śródbłonka będzie dodatkowym atutem;
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 • dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Termin składania dokumentów: 11.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stefan Chłopicki Dyrektor JCET
Data wytworzenia: 12.10.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 12.10.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka