Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych pełniącego funkcję Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych w dyscyplinie fizyka pełniącego funkcję Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ

 

 

Ponadto kandydaci powinni wykazać się:

 • znajomością zakresu badań oraz technik pomiarowych dostępnych w ośrodkach synchrotronowych;
 • znajomością potrzeb polskiego środowiska użytkowników promieniowania synchrotronowego;
 • znaczącym dorobek naukowy, w szczególności w obszarze badań przy zastosowaniu promieniowania synchrotronowego, udokumentowany publikacjami, udziałem w konferencjach międzynarodowych, współpracą naukową;
 • doświadczeniem w kierowaniu zespołem ludzkim, wysokie kompetencje komunikacyjne
  i interpersonalne;
 • doświadczeniem w realizacji projektów w środowisku międzynarodowym;
 • biegłą znajomością języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację zarówno
  słowną jak i pisemną;
 • doświadczeniem w zarządzaniu/współzarządzaniu projektami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i/lub inwestycyjnymi, w szczególności realizowanymi przez jednostki naukowe;

 

Przy ocenie kandydatów brane będzie również pod uwagę:

 • długoterminowe staże badawcze i naukowe odbyte w ośrodkach synchrotronowych;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków z NCN, NCBR, MEiN (MNiSW);
 • wiedza w zakresie nowoczesnych standardów zarządzania projektami badawczymi;
 • wiedza o zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego;
 • operacyjność w zakresie projektów finansowanych ze środków UE.

 

Do podstawowego zakresu obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. naukowych w NCPS SOLARIS będzie należało:

 

 • Kierowanie Zespołem Naukowym NCPS SOLARIS
 • Wytyczanie kierunków rozwoju infrastruktury SOLARIS w celu zapewnienia jak najszerszej oferty badawczej dla środowisk naukowych jak i przemysłowych
 • Działania w celu zapewnienia konkurencyjności SOLARIS na arenie międzynarodowej
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami badawczymi zapewniająca optymalną strategię rozwoju Centrum będącą odpowiedzią na potrzeby środowiska naukowego
 • Inicjatywy w zakresie pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury badawczej SOLARIS
 • Krajowa i międzynarodowa promocja NCPS SOLARIS.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Jednostka: Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego
Termin składania dokumentów: 14.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Data wytworzenia: 14.10.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 14.10.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2021