Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie nauki biologiczne

 

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe oczekiwania:

 1. doświadczenie w pracy laboratoryjnej:
  1. doświadczenie w podstawowych technikach pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy);
  2. znajomość technik biologii molekularnej,
  3. doświadczenie w wykorzystywaniu technik mikroskopowych
  4. umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych in vitro
  5. doświadczenie w cytometrii przepływowej; umiejętność sortowania komórek będzie dodatkowym atutem,
  6. umiejętność analizy danych, doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych i biofizycznych, szczególnie pożądane jest doświadczenie w analizie danych dot. pojedynczych komórek,
  7. doświadczenie w pracy w projektach badawczych,
  8. biegła znajomość j. angielskiego,
  9. umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów, ich przeprowadzania oraz dokumentacji,
  10. umiejętność pracy w zespole,
  11. zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 15.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Data wytworzenia: 15.10.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 15.10.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2021