Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie związanym z realizacją projektu pn. „Program Pozytywnego Zdrowia”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS (el. PSP: Z/IPZ/00348)

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

 

Osoba, która zgłasza się, jest zobligowana do rekrutacji w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Link do ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta z osobą, która w momencie podpisania będzie posiadała status doktoranta.

 

Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria:

 

  1. Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii, socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego),
  2. Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu,
  3. Zainteresowanie przygotowaniem pracy doktorskiej związanej z tematyką projektu pod nadzorem kierownika projektu,
  4. Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych,
  5. Doświadczenie w pracy z danymi ilościowymi,
  6. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,
  7. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
  8. Biegły angielski.

Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystenta
Jednostka: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym
Termin składania dokumentów: 22.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 05.11.2021
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 05.11.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka