Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym

w zakresie związanym z realizacją projektu pt. „Program Pozytywnego Zdrowia”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS (el. PSP: Z/IPZ/00348)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

 

Rekrutacja na stanowisko asystenta w projekcie pt. „Program Pozytywnego Zdrowia” jest połączona z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ (na 3 letni program) zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Osoba, która podejmie pracę w projekcie w momencie zatrudnienia będzie miała też status doktoranta.

 

Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria:

 

1.            Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii, socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego),

2.            Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu,

3.            Zainteresowanie przygotowaniem wg swojej koncepcji pracy doktorskiej pod nadzorem kierownika projektu,

4.            Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych i pracy z danymi ilościowymi,

5.            Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,

6.            Doskonałe umiejętności komunikacyjne,

7.            Biegły angielski.

Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym
Termin składania dokumentów: 31.12.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 06.12.2021
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 06.12.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka