Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie związanym z realizacją projektu pt. „Program Pozytywnego Zdrowia”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS  (el. PSP: Z/IPZ/00348) 

 

 Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej, 

 

Rekrutacja na stanowisko asystenta w projekcie pt. „Program Pozytywnego Zdrowia” jest połączona z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ (na 3 letni program) zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Osoba, która podejmie pracę w projekcie w momencie zatrudnienia będzie miała też status doktoranta. 

 

Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria:  

 

  1. Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii, socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego), 
  2. Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu, 
  3. Zainteresowanie przygotowaniem wg swojej koncepcji pracy doktorskiej pod nadzorem kierownika projektu,  
  4. Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych, i pracy z danymi ilościowymi,  
  5. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność, 
  6. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, 
  7. Biegły angielski.  

    Znajomość języka polskiego nie jest wymagana. 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 07.02.2022
Wytworzył: z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 21.01.2022
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
THE RESULTS OF THE COMPETITION
Data publikacji: 21.01.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2022