Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych adiunkta w grupie pracowników badawczych

w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie/ w zakresie fizyki układów nieuporządkowanych (projekt OPUS 18)

 

Do zespołu badawczego poszukujemy naukowca odpowiedzialnego za wdrożenie  narzędzi analitycznych i numerycznych, mających na celu zbadanie zjawiska lokalizacji wielociałowej (czy szerzej zachowań nieergodycznych)  w modelach opartych głównie na fizyce ultra-zimnych atomów.

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie fizyka lub dyscyplinach pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie okres ten może być przedłużony o czas przebywania na urlopach związanych z macierzyństwem, służbą wojskową lub innymi udokumentowanymi przerwami w zatrudnieniu);
  2. biorą czynny udział w życiu naukowym i posiadają udokumentowany dorobek naukowy;

Wymagane dodatkowe kwalifikacje:

  1. bardzo dobra znajomość mechaniki kwantowej;
  2. wiedza/doświadczenie w zakresie informatyki kwantowej i/lub  teorii materii skondensowanej i/lub zimnych atomów i/lub sieci tensorowych;
  3. biegła umiejętność programowania komputerowego (Python, C++ itp.);
  4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 15.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ Prof. dr hab. Ewa Gudowska – Nowak
Data wytworzenia: 21.04.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 21.04.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka