Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii w ramach realizacji programu NCN SONATA BIS 10

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Genomiki Mikrobów w Małopolskim Centrum Biotechnologii w ramach realizacji programu NCN SONATA BIS 10 w zakresie nauk biologicznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

 

Dodatkowe szczegółowe wymagania: 

  1. tytuł doktora w jednej z następujących dziedzin: biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka lub podobna, 
  2. zainteresowanie tematyką ogłoszonego projektu i chęć wzięcia w nim udziału, 
  3. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
  4. umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych (np. na konferencji międzynarodowej), 
  5. umiejętność korzystania ze wsparcia i współdziałanie z innymi członkami grupy. 

 

Od idealnego kandydata wymaga się ponadto: 

  1. dużego doświadczenia w posługiwaniu się jednym z wiodących języków programowania (np. R, Python, C/C++, Java) do celów analizy danych, 
  2. doświadczenia w projektowaniu oprogramowania bioinformatycznego (np. za pomocą serwisu GitHub), 
  3. dogłębnej wiedzy w co najmniej jednym z następujących obszarów badawczych: biologia strukturalna, biologia fagów, mikrobiologia, sekwencjonowanie genomu nowej generacji,  
  4. osiągnięć w zakresie publikacji badań i prezentacji na konferencjach międzynarodowych. 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.06.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw Mossakowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 06.05.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 06.05.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2022