Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach realizacji projektu MOZART 1 pn.: Identyfikacja nisz hematopoetycznych i białaczkowych komórek macierzystych

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym. 

 

Dodatkowe oczekiwania:

  1. doświadczenie w pracy laboratoryjnej:  
    - doświadczenie w podstawowych technikach pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy); 
    - znajomość technik biologii molekularnej, 

       - doświadczenie w wykorzystywaniu technik mikroskopowych, 

       - umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych in vitro, 

       - doświadczenie w cytometrii przepływowej; umiejętność sortowania komórek będzie dodatkowym atutem,  

       - umiejętność analizy danych, doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych,

  1. doświadczenie w pracy w projektach badawczych, 
  2. biegła znajomość języka angielskiego, 
  3. umiejętność samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania eksperymentów, 
  4. umiejętność pracy w zespole, 
  5. zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.06.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 16.05.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 16.05.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2022