Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w zakresie nauk biologicznych, w ramach realizacji projektu ERC pn.: What does your blood remember? The memory of hematopoietic stem cells.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

  1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
  2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

Dodatkowe wymagania:

  1. doświadczenie w pracy w projektach badawczych;
  2. podstawowe doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy);
  3. doświadczenie w technikach biologii molekularnej i komórkowej, qPCR, klonowanie, immunohistochemia, hodowle komórkowe in vitro;   
  4. wiedza z zakresu podstawowych technik bioinformatycznych i chęć doskonalenia umiejętności analiz bioinformatycznych;
  5. dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w cytometrii przepływowej; 
  6. biegła znajomość języka angielskiego;
  7. doświadczenie w planowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu eksperymentów;
  8. umiejętność pracy w zespole;

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.06.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 17.05.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 17.05.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2022