Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Klinicznej w dyscyplinie/ w zakresie  psychologia

w ramach projektu „W poszukiwaniu neuropsychofizjologicznego podłoża zaburzeń rozumienia języka figuratywnego w schizofrenii: o roli stopniowalnej wydatności znaczeń - badania behawioralne, EEG i MRI” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, OPUS 21 (UMO-2021/41/B/HS6/02967 ; PSP K/PBO/000868)

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe atuty:

 1. tytuł naukowy doktora w dziedzinie psychologii lub dziedzin pokrewnych (psychiatria, biologia medyczna, lub inne pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zgłoszenia się do konkursu na stanowisko adiunkta naukowego (t.j. maj 2022),
 2. doświadczenie w prowadzeniu badań i/lub brał udział w projektach badawczych z dziedziny psychologii klinicznej i/lub neuroobrazowania,
 3. autorem lub współautor publikacji, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach, zwłaszcza tych indeksowanych w bazie Journal Citation Index,
 4. autor lub współautor prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
 5. doświadczenie w analizie statystycznej danych (np. EEG i/lub fMRI),
 6. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:

 1. organizacja, projektowanie i przygotowanie zadań badawczych projektu,
 2. przygotowywanie materiałów badawczych i programowanie procedur eksperymentalnych,
 3. prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratoriach,
 4. przeprowadzanie analiz statystycznych,
 5. interpretacja wyników,
 6. przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
 7. prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych,
 8. udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego,
 9. gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii od poniedziałku do piątku przez ok. 8 godz. (okresowo możliwość pracy zdalnej).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 30.12.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 25.05.2022
Plik do pobrania
Download file
Sprostowanie
Rectification
Data publikacji: 25.05.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2022