Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Immunologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Immunologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w zakresie neurobiologii/immunologii/biologii molekularnej lub dziedzin pokrewnych w ramach realizacji projektu NCN OPUS 18 pt.: "Rola naskórkowego białka Regnazy-1 w patogenezie przewlekle swędzących chorób zapalnych"

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne: 

 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

 

Dodatkowo: 

3) mają odpowiedni dorobek naukowy z zakresu neurobiologii, biologii komórki, immunologii, biologii molekularnej, biochemii lub dziedzin pokrewnych; obejmujący liczące się pozycje (publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym);  

4) biorą czynny udział w życiu naukowym (nagrody, stypendia, udokumentowane kierownictwo w grantach lub aplikacje o fundusze na badania naukowe w charakterze kierownika projektu, wystąpienia na konferencjach i sympozjach); 

5) posiadają doświadczenie pracy w międzynarodowej jednostce badawczej. 

 

Projekt będzie dotyczył interakcji pomiędzy komórkami naskórka, komórkami układu immunologicznego i komórkami układu nerwowego w kontroli przewlekle swędzących chorób zapalnych skóry. 

Oczekuje się, że kandydat będzie posiadał doświadczenie przynajmniej w jednej z wymienionych metod: 

  • doświadczalną znajomość i wiedzę na temat zapalnych/neurodegeneracyjnych modeli zwierzęcych, 
  • doświadczenie w izolacji/prowadzeniu hodowli tkankowych/ funkcjonalnych badaniach komórek nerwowych, 
  • doświadczenie w izolacji i hodowli in vitro keratynocytów i leukocytów,  
  • doświadczenie w mikroskopii konfokalnej, 
  • zainteresowania bioinformatyczne, pozwalające na interpretację danych omicznych,  
  • doświadczenie w standardowych metodach biochemicznych (immunoprecypitacja/ ELISA/Western Blot/qPCR)  i edycji genomu (CRISPR/Cas), 
  • komunikatywną znajomość języka angielskiego, 
  • praktyczną znajomość programów komputerowych: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, programy graficzne (np. Corel Draw). 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 02.06.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 02.06.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2022