Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie spektroskopii molekularnej do pracy w projekcie NCN Opus 21 pt:. „Bariera krew-mózg: Trójwymiarowy model komórkowy oraz jego ocena funkcjonalna z zastosowaniem wieloparametrowej platformy molekularnej”.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe kryteria:

  • posiadają co najmniej stopień doktora za zakresu nauk chemicznych, fizycznych biologicznych lub pokrewnych uzyskany w okresie 7 lat przed ogłoszeniem konkursu i w jednostce innej niż UJ (za wyjątkiem odbycia udokumentowanego i przynajmniej 10-miesięcznego stażu naukowego w innej jednostce niż UJ);
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o międzynarodowym obiegu;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym, w tym czynnym uczestnictwie w konferencjach naukowych;
  • mają doświadczenie z zakresu spektroskopii molekularnej a w szczególności jej zastosowań do badań biologicznych lub medycznych;
  • wykazują biegłą znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie;
  • preferowane doświadczenie w uczestnictwie bądź prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 18.07.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii
Data wytworzenia: 15.06.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 15.06.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2022