Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Fizyki Chemicznej w zakresie spektroskopii molekularnej do pracy w projekcie FNP Team-Net pt:. „Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych”.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe kryteria:

  • posiadają co najmniej stopień doktora  za zakresu nauk chemicznych, biologicznych lub pokrewnych uzyskany maksymalnie do 5 lat po otrzymaniu stopnia doktora;

-              posiadają odpowiedni dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach o międzynarodowym obiegu;

  • biorą czynny udział w życiu naukowym, w tym czynnym uczestnictwie w konferencjach naukowych;
  • posiadają doświadczenie w pracy z spektroskopią ramanowską próbek biologicznych (w tym komórek) oraz analizą chemometryczną danych spektroskopowych;
  • wykazują biegłą znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie;
  • preferowane doświadczenie w uczestnictwie bądź prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 18.07.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii
Data wytworzenia: 15.06.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 15.06.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2022