Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii UJ na Wydziale Filozoficznym w Zakładzie Psychofizjologii w ramach projektu pt. „Słuchowe odpowiedzi EEG stanu ustalonego z zakresu oscylacji gamma: wpływ fizjologicznych i patologicznych zmian w pobudzeniu mózgu” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 16 (el. PSP: K/PBO/000704)

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora,
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:

 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub nauk pokrewnych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed datą rozpoczęcia konkursu, tj. 15.06.2022 r.,
 2. autorstwo lub współautorstwo recenzowanych publikacji, w tym w czasopismach indeksowanych na liście Journal Citation Reports,
 3. autorstwo lub współautorstwo wystąpień prezentowanych podczas międzynarodowych konferencji naukowych,
 4. doświadczenie i wiedza w zakresie badań eksperymentalnych z użyciem EEG, w szczególności z użyciem potencjałów słuchowych stanu ustalonego (auditory steady-state responses, ASSR),
 5. umiejętność programowania (preferowany język MATLAB),
 6. doświadczenie w wykonywaniu zaawansowanych analiz statystycznych,
 7. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Do obowiązków adiunkta będzie należało:

 1. Wstępne opracowanie i czyszczenie danych EEG,
 2. Rozpowszechnianie wyników badań,
 3. Integracja wyników projektu i analiza statystyczna,
 4. Przygotowanie i składanie manuskryptów, udział w procesie recenzyjnym,
 5. udział w spotkaniach zespołu badawczego.

 

Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr hab. Marek Binder, prof. UJ.

Ze streszczeniem projektu zapoznać można się tutaj: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/431227-pl.pdf

 

Oferujemy:

 1. umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat),
 2. możliwość rozwoju naukowego i doskonalenia warsztatu badawczego,
 3. możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z członkami zespołu.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 15.07.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 21.06.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 21.06.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2022