Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie nauk ścisłych i przyrodniczych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1)     posiadają co najmniej stopień doktora; 

2)     posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3)     biorą czynny udział w życiu naukowym; 

                                          

Dodatkowe wymogi: 

4)   osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w czasopismach międzynarodowych, w szczególności   udokumentowana publikacjami znajomość technik badawczych wymienionych niżej; 

5)     biegła znajomość metod hodowli komórek; 

6)     wykorzystanie technik inżynierii genetycznej do konstrukcji wektorów plazmidowych i wirusowych;   

7)     doświadczenie w zakresie stosowania techniki edycji genów CRISPR/Cas9;   

8)     doświadczenie w uzyskiwaniu i charakterystyce indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC); 

9)     doświadczenie w różnicowaniu iPSC; 

10)   doświadczenie w badaniach na zwierzętach; 

11)   znajomość technik cytometrii przepływowej; 

12)   znajomość technik immunocytochemicznych oraz immunofluorescencyjnych; 

13)   doświadczenie w innych technikach biologii molekularnej; 

14)   znajomość podstawowych metod analizy danych transkryptomowych. 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 25.07.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 22.06.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 22.06.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2022