Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w dyscyplinie nauk biologicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym i posiadają:  

 1. Posiadają co najmniej stopień doktora.  
 2. Posiadają odpowiedni dorobek naukowy. 
 3. Biorą czynny udział w życiu naukowym. 

Dodatkowym atutem będzie: 

 1. znajomość podstawowych technik biochemicznych (łącznie z western blot, SDS-PAGE, ELISA, pomiary enzymatyczne; 
 2. doświadczenie w oczyszczaniu białek; 
 3. doświadczenie w charakteryzacji aktywności enzymatycznej (pomiary aktywności, analiza aktywacji/inhibicji enzymów, wyznaczanie stałych wiązania); 
 4. dobrą znajomość software'u analitycznego i wymaganych technik; 
 5. znajomość podstawowych programów biurowych i graficznych (MS Office; Adobe Photoshop, Illustrator; Affinity Photo, Designer; Corel Draw lub równoważne); 
 6. międzynarodowe doświadczenie badawcze; 
 7. doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej po angielsku (niezbędne); 
 8. dobre umiejętności prezentacji (najlepiej wystąpienie na co najmniej jednej międzynarodowej konferencji badawczej); 
 9. umiejętność/chęć pracy w interdyscyplinarnym środowisku; 
 10. umiejętność współpracy i wspierania innych członków laboratorium; 
 11. publikacje jako pierwszy autor w międzynarodowym recenzowanym czasopiśmie. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 03.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Data wytworzenia: 04.07.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 04.07.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka