Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej

w zakresie  syntezy helikalnych chromoforów domieszkowanych borem do pracy w projekcie NCN OPUS 18 pt.: „Domieszkowanie policyklicznych związków aromatycznych z wykorzystaniem motywu makrocyklicznego” (2019/35/B/ST4/00318)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe kryteria:

  • posiadają co najmniej stopień doktora nauk chemicznych uzyskany w okresie 7 lat przed ogłoszeniem konkursu;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi w dobrych i bardzo dobrych czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w wieloetapowej syntezie organicznej ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych o rozszerzonej delokalizacji p;
  • posiadają doświadczenie w syntezie w atmosferze obojętnej;
  • posiadają doświadczenie w analizie spektroskopowej związków organicznych włączając spektroskopię NMR UV-Vis oraz fluorescencję;
  • posiadają umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na codzienną pracę w międzynarodowym otoczeniu.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 08.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii
Data wytworzenia: 06.07.2022
Wydział Chemii
Wynik konkursu
Data publikacji: 06.07.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2022