Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biologii w Instytucie Nauk o Środowisku

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biologii w Instytucie Nauk o Środowisku w zakresie ekologii mikroorganizmów wodnych.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopnia doktora;
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe kryteria:

  1. udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy JCR dorobek w zakresie ekologii mikroorganizmów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii osadu czynnego;
  2. biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
  3. pozytywne opinie dotychczasowych opiekunów naukowych o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej;
  4. udokumentowane doświadczenie we współpracy z przemysłem.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 11.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 11.07.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 11.07.2022
Osoba publikująca: Witold Romański