Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu OPUS 21 pt. "Jak wielkość blastocysty wpływa na zdrowie potomstwa", nr PSP: K/PBO/000896 w zakresie biologii rozwoju

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Wymagane szczegółowe kwalifikacje: 

  1. doktorat z dziedziny nauk o ziemi, najlepiej biologii, medycyny lub podobnej (biochemia, biologia medyczna, biotechnologia); 
  2. doświadczenie w zakresie biologii komórek i zarodków, znajomość technik obrazowania oraz biologii molekularnej, doświadczenie w przeprowadzaniu chirurgii na zwierzętach (mysz), doświadczenie w przeprowadzaniu testów metabolicznych i behawioralnych na modelach zwierzęcych;  
  3. doświadczenie w mikromanipulacji i hodowli oocytów i zarodków oraz ich analizie molekularnej; 
  4. znajomość analiz mikropęcherzyków i egzosomów;      
  5. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+; 
  6. znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego; 
  7. umiejętność współpracy, sumienność, aktywność; 
  8. chęć poznawania nowych technik badawczych. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 10.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Data wytworzenia: 11.07.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
RESULTS OF THE COMPETITION
Data publikacji: 11.07.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2022