Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biofizyki Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biofizyki Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu OPUS LAP pt. "Stabilność genomu oocytów i komórek somatycznych ssaków", nr PSP: K/PBO/000864 w dziedzinie biofizyki lub dziedzin pokrewnych 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, 

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej. 

Dodatkowo:

3) posiadają podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki, biofizyki i mikroskopii fluorescencyjnej,

4) wykazują dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 11.07.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
THE RESULT OF THE COMPETITION
Data publikacji: 11.07.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2022