Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biologii w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biologii, w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych w ramach realizacji projektu NCN Sonata Bis 5 pt.: „DExD/H-box RNA helikazy w odpowiedzi przeciwwirusowej u ryb” (PSP: K/PBD/00152).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

Dodatkowe kryteria:

  1. osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w czasopismach międzynarodowych;
  2. biegła znajomość metod badania ekspresji genów;
  3. doświadczenie w badaniach na modelu danio pręgowanego;
  4. doświadczenie w mikroiniekcji larw danio pręgowanego;
  5. doświadczenie w edycji genów metodą CRISPR/Cas9;
  6. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Na dzień zatrudnienia w projekcie kandydat musi spełniać wszystkie wymogi określone dla stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez NCN, konkurs SONATA Bis5.

Zatrudnienie na czas określony (6 miesięcy)

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 12.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 12.07.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 12.07.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2022