Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w grupie badawczej Biologii Molekularnej Roślin

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Małopolskim Centrum Biotechnologii w grupie badawczej Biologii Molekularnej Roślin w ramach realizacji projektu SONATA 15 pt. "Poznanie molekularnego mechanizmu mikroautofagi u roślin", nr PSP: K/PBD/000361 w zakresie biologii molekularnej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;             

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, załącznik do uchwały Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. do konkursu nie mogą przystąpić osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku.

Idealny kandydat powinien posiadać: 

  • czteroletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu biologii molekularnej i biologii komórki roślinnej, 
  • praktyczną znajomością technik Western blot, PCR, qPCR, izolacji: białek, DNA, RNA,
  • umiejętność płynnej komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim,  
  • umiejętność konstruowania hipotez, samodzielnej pracy i analitycznego myślenia, 
  • gotowość do poznawania nowych metod i dziedzin,
  • doświadczenie w pracy z mikroskopem konfokalnym oraz znajomość metod bioobrazowania będzie dodatkowym atutem.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 07.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Data wytworzenia: 12.07.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 12.07.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2022