Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu SONATA BIS pt. "Mechanizm zaburzeń kardiologicznych w łuszczycy: badania nad wpływem procesu zapalnego na komórki śródbłonka, kardiomiocyty i organoidy sercowe otrzymywane z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych", nr PSP: K/PBD/000413 w dyscyplinie nauki biologiczne

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Dodatkowe kryteria: 

  • Stopień doktora nauk biotechnologicznych lub medycznych; 
  • Doświadczenie w pracy eksperymentalnej z dziedziny biologii komórek, biologii molekularnej i metod cytometrii przepływowej; 
  • Umiejętność pracy z indukowanymi pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi oraz ich różnicowania do innych typów komórek będzie dodatkowym atutem; 
  • Doświadczenie w pracy w projektach naukowych;  
  • Umiejętność zarządzania danymi, wykonywania analiz biostatystycznych i przygotowania manuskryptu; 
  • Doświadczenie w pracy eksperymentalnej z małymi zwierzętami; 
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
  • Komunikatywność i umiejętność koordynowania pracy doktorantów i studentów.  
  • Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora (nauk biotechnologicznych lub medycznych) nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Na stanowisku nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 16.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 12.07.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 12.07.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka