Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w dyscyplinie/ w zakresie nauk społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego;
 2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej.

  Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

 1. posiadają odpowiedni dorobek naukowy w obszarze nauk społecznych (w tym badań interdyscyplinarnych), przede wszystkim w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych i ekonomii, w szczególności w zakresie problematyki złożoności (complexity);
 2. biorą czynny udział w życiu naukowym;
 3. posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
 4. posiadają doświadczenie w zakresie metod ilościowych oraz analizy big data;
 5. posiadają znajomość teorii i metod z zakresu stosunków międzynarodowych;
 6. posiadają umiejętności prowadzenia badań terenowych;
 7. posiadają umiejętność pisania publikacji;
 8. posiadają umiejętności z zakresu IT (dodatkowy atut);
 9. posiadają znajomość metod humanistyki cyfrowej (dodatkowy atut);
 10. spełniają warunki do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu nauk społecznych lub są uczestnikami studiów doktoranckich.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 14.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Data wytworzenia: 18.07.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Result of the competition
Data publikacji: 18.07.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2022