Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki w dyscyplinie matematyka lub informatyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

  1. posiadają co najmniej stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2012 r. (okres kwalifikacji przedłużony w przypadku udokumentowanych urlopów związanych z opieką i wychowaniem dzieci, w przypadku kobiet okres jest przedłużany o 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko); 
  2. posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;  
  3. posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej. 

Dodatkowe wymagania: 

  • stopień naukowy powinien być uzyskany poza Uniwersytetem Jagiellońskim lub kandydat powinien być zatrudniony poza RP co najmniej od roku 2017;  
  • osiągnięcia w pracy naukowej powinny być potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach oraz wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach i sympozjach. 

Idealna(y) kandydatka/kandydat powinna/powinien spełniać następujące kryteria: 

  1. posiadać udokumentowane doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi;  
  2. posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym; 
  3. posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 28.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
Data wytworzenia: 20.07.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
THE RESULT OF THE COMPETITION
Data publikacji: 20.07.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2022