Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ, w Zakładzie Chemii Nieorganicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ, w Zakładzie Chemii Nieorganicznej, w zakresie chemii polimerów, w ramach realizacji projektu NCN OPUS LAP 20 pt. „Strategie prewencji konserwatorskiej dla obiektów z poli(chlorku winylu)” nr 2020/39/I/HS2/00911

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora;
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe kryteria:

  1. posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki chemiczne uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia;
  2. posiadają doświadczenie badawcze w zakresie zastosowania metod instrumentalnych do badania materiałów w szczególności FTIR, Raman i UV-Vis;
  3. znajomość technik mikroskopowych (SEM, TEM, AFM), chromatograficznych (SEC, GC), oraz spektroskopii EPR będzie dodatkowym atutem;
  4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  5. czynny udział w życiu naukowym potwierdzony listą publikacji i wystąpień konferencyjnych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii UJ
Termin składania dokumentów: 26.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii UJ
Data wytworzenia: 26.07.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 26.07.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2022