Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ, w Zakładzie Chemii Organicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Chemii UJ, w Zakładzie Chemii Organicznej, w zakresie biologii molekularnej, w ramach realizacji projektu OPUS 22 pt.: „Wpływ ukierunkowanej degradacji CDK4/6 przez PROTAC na sygnalizacje immunologicznego punktu kontrolnego w nowotworach” nr UMO-2021/43/B/NZ7/03170

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

  • posiadają co najmniej stopień doktora w tematyce Chemii Medycznej, Biochemii, Biotechnologii lub pokrewne uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy badawczej: ekspresja i oczyszczanie białek, PCR, klonowanie;
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pomiarach cryo-EM i/lub opiece nad myszami laboratoryjnymi i/lub izolacji komórek krwi.

 

Dodatkowe kryteria:

  • posiadają biegłą znajomość języka angielskiego;
  • posiadają wysoką ocenę pracy doktorskiej potwierdzoną opinią opiekuna naukowego;
  • wykazują duże zaangażowanie w pracę naukową.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii UJ
Termin składania dokumentów: 27.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii UJ
Data wytworzenia: 27.07.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 27.07.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2022