Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych pełniącego funkcję Dyrektora w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczych pełniącego funkcję Dyrektora w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków nr oferty 2022-226

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 162 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1.       posiadają tytuł naukowy;    

2.       posiadają wybitną pozycję w dziedzinie nauki i aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku naukowego; 

3.       posiadają znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego; 

4.       posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;  

5.       posiadają kompetencje w zakresie: 

          - farmakologii, patofizjologii i biochemii śródbłonka, 

          - doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie farmakologii śródbłonka, ściany naczyń krwionośnych i układu  krążenia.

Dodatkowe wymagania:

6.    wysoka aktywność naukowa udokumentowana publikacjami, udziałem w konferencjach naukowych, międzynarodową współpracą naukową, 

7.    organizacja konferencji naukowych (w tym międzynarodowych), 

8.    udokumentowane doświadczenie w aplikowaniu i prowadzeniu projektów badawczych, w tym prowadzonych w konsorcjach naukowych (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w kierowaniu projektami z budżetem powyżej 10-20 mln zł), 

9.   doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych,  

10.  biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 

Zakres obowiązków: 

 • zarządzanie merytoryczne i administracyjne interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą JCET; 
 • rozwój działalności badawczej JCET; 
 • rozwijanie oryginalnych interdyscyplinarnych badań poznawczych dotyczących roli śródbłonka naczyniowego w rozwoju chorób zgodnie z założoną misją JCET; 
 • rozwijanie unikatowej interdyscyplinarnej metodyki całościowej oceny dysfunkcji śródbłonka i działania związków chemicznych na śródbłonek i ścianę naczynia; 
 • rozwijanie oryginalnych badań w zakresie mechanizmów farmakoterapeutycznych śródbłonka
  i farmakologii śródbłonka we współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi; 
 • poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności jednostki, w tym pozyskiwanie strategicznych projektów badawczych; 
 • wspólnie z kierownikami grup badawczych - planowanie i nadzorowanie interdyscyplinarnych badań naukowych i prac; 
 • opracowywanie planów rozwoju JCET oraz sprawozdania z ich wykonania; 
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych JCET oraz roczne sprawozdania z ich wykonania; 
 • dokonywanie okresowej oceny działalności pracowników; 
 • sprawowanie zarządu majątkiem JCET;  
 • reprezentacja JCET w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora UJ; 
 • inne, zgodnie z regulaminem JCET. 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor
Jednostka: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Termin składania dokumentów: 04.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Data wytworzenia: 04.08.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 04.08.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2022