Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnej Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnej Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu GRIEG pt. „Nowe mechanizmy regulacji aktywności PAD. Specyficzność substratowa i aktywacja deiminaz peptydyloargininy w kontekście reumatoidalnego zapalenia stawów”, nr PSP: Z/IPZ/00357 w zakresie biochemii

 

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym. 

 

Idealny kandydat powinien posiadać: 

  • znajomość podstawowych technik biochemicznych, wraz z western blot, SDS-PAGE, ELISA i pomiarami aktywności enzymatycznej; 
  • doświadczenie w hodowli i wykorzystaniu eksperymentalnym hodowli komórkowych in vitro; 
  • doświadczenie z FACS I/LUB mikroskopią fluorescencyjną/konfokalną; 
  • doświadczenie w manipulacjach genetycznych linii komórkowych i wyciszaniu genów (transfekcja komórek, CRSPR/Cas9, siRNA itp.); 
  • dobrą znajomość software’u analitycznego i wymaganych technik; 
  • znajomość podstawowych programów biurowych i graficznych (MS Office; Adobe Photoshop, Illustrator; Affinity Photo, Designer; Corel Draw lub równoważne); 
  • płynną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
  • doświadczenie w prezentacjach konferencyjnych (wystąpienia ustne lub postery);
  • doświadczenie zagraniczne. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Data wytworzenia: 09.08.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 09.08.2022
Osoba publikująca: Witold Romański