Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnej Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Pracownia Proteolizy i Modyfikacji Posttranslacyjnej Białek w Małopolskim Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu GRIEG pt. „Nowe mechanizmy regulacji aktywności PAD. Specyficzność substratowa i aktywacja deiminaz peptydyloargininy w kontekście reumatoidalnego zapalenia stawów”, nr PSP: Z/IPZ/00357 w zakresie biochemii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

 

Dodatkowe oczekiwania: 

  • znajomość podstawowych technik biochemicznych (łącznie z western blot, SDS-PAGE, ELISA, pomiary enzymatyczne; 
  • doświadczenie w oczyszczaniu białek; 
  • doświadczenie w charakteryzacji aktywności enzymatycznej (pomiary aktywności, analiza aktywacji/inhibicji enzymów, wyznaczanie stałych wiązania) I/LUB analiza zależności między funkcją a strukturą białek z wykorzystaniem technik biofizycznych (SPR, MST, wewnętrzna fluorescencja tryptofanów); 
  • dobra znajomość software'u analitycznego i wymaganych technik; 
  • znajomość podstawowych programów biurowych i graficznych (MS Office; Adobe Photoshop, Illustrator; Affinity Photo, Designer; Corel Draw lub równoważne); 
  • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
  • doświadczenie w prezentacjach konferencyjnych (wystąpienia ustne lub postery); 
  • doświadczenie zagraniczne;
  • mile widziany stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych lub w dziedzinach pokrewnych uzyskany najpóźniej do dnia podpisania umowy (planowana data zatrudnienia październik/listopad 2022) lecz nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN. 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.08.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Data wytworzenia: 09.08.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Result of the competition
Data publikacji: 09.08.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2022