Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji w ramach realizacji projektu NCN MAESTRO 11 pt. „Homo consumens, Homo ecologicus - test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów”, nr PSP: K/PBN/000042, w dyscyplinie nauki prawne

 

​Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

- zainteresowanie prawem i nowymi technologiami oraz/lub prawem i ekologią (mile widziane wcześniejsze publikacje naukowe na wskazany temat); 

- znajomość języków obcych (wymogiem minimalnym jest znajomość języka angielskiego na poziomie C1, w szczególności mile widziana znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego); 

- mile widziany stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, tematyka rozprawy doktorskiej z zakresu prawa zobowiązań. 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 09.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Data wytworzenia: 12.08.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 12.08.2022
Osoba publikująca: Witold Romański