Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w Instytucie Informatyki Stosowanej, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w ramach projektu NCN pt. „Objaśnialne metody predykcyjnego utrzymania ruchu”

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym

Dodatkowo:

 • otrzymały stopień doktora na innej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • publikują w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2021; w tym w czasopismach i konferencjach zaliczanych do dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja (lista tych czasopism znajduje się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych),

 • wygłaszają referaty na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

Idealna(y) kandydatka/kandydat powinna/powinien spełniać następujące kryteria:

 • posiadać udokumentowane doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 • potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,
 • posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oczekiwania:

 • publikowanie w renomowanych czasopismach lub na konferencjach z listy CORE artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,
 • angażowanie w prace badawcze w ramach projektu Explainable Predictive Maintanance, w szczególności w obszarach powiązanych z:
 • zastosowaniem metod sztucznej inteligencji i metod wyjaśnianej sztucznej inteligencji w zadaniach predykcyjnego utrzymania ruchu
 • metodami inteligentnej eksploracji danych i modelowania wiedzy w systemach inteligentnych

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 21.10.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Data wytworzenia: 16.08.2022
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 16.08.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2022