Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii Stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w ramach realizacji projektu TEAM-NET pt. „Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie”, w zakresie: nauki psychologiczne/neurobiologia

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

Dodatkowymi kryteriami uwzględnionymi w procesie rekrutacyjnym będą: 

  1. dobra znajomość języka angielskiego i polskiego (w mowie i piśmie); 
  2. temat rozprawy doktorskiej z zakresu analizy fMRI; 
  3. praktyczne doświadczenie w analizie danych fMRI (nieliniowa metoda analizy); 
  4. publikacje w wiodących czasopismach naukowych; 
  5. doświadczenie programistyczne, znajomość programu Matlab; 
  6. doświadczenie w pracy z pacjentami z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi; 
  7. doświadczenie we współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej; 
  8. pełne zaangażowanie w projekt; 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 10.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 19.08.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
THE RESULTS OF THE COMPETITION
Data publikacji: 19.08.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2022