Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w zakresie fizyki układów wielu ciał, w ramach projektu Opus-Lap pt. „Nieergodyczna dynamika w układach bez nieporządku”

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie fizyka lub dyscyplinach pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może być przedłużony o czas przebywania na urlopach związanych z macierzyństwem, służbą wojskową lub innymi udokumentowanymi przerwami w zatrudnieniu);
  2. biorą czynny udział w życiu naukowym i posiadają udokumentowany dorobek naukowy;

Wymagane dodatkowe kwalifikacje:

  1. bardzo dobra znajomość mechaniki kwantowej w tym fizyki wielu ciał;
  2. wiedza/doświadczenie w zakresie informatyki kwantowej i/lub teorii materii skondensowanej i/lub zimnych atomów i/lub sieci tensorowych;
  3. biegła umiejętność programowania komputerowego (Python, C++ itp.);
  4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 10.10.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Data wytworzenia: 26.08.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 26.08.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2022