Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii w ramach realizacji projektu NCN SONATA BIS 10 pt. "Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z wykorzystaniem synergii wewnętrznych społeczności mikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu", nr PSP: K/PBD/000371, w dyscyplinie nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

        Dodatkowe szczegółowe wymagania: 

  1. tytuł doktora w dziedzinie informatyki lub biologii, bioinformatyki, automatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej, 
  2. doskonała znajomość języka angielskiego, 
  3. doświadczenie w analizie danych metagenomicznych, eksploracji dużych zbiorów danych lub doświadczenie w technikach uczenia maszynowego,  
  4. doświadczenie w przynajmniej jednym języku programowania (zwłaszcza Python), 
  5. umiejętność współpracy, 
  6. chęć pracy interdyscyplinarnej, 
  7. zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Małopolskie Centrum Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 30.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Data wytworzenia: 29.08.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 29.08.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka