Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w Instytucie Fizyki Teoretycznej, w dyscyplinie fizyka w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20 „Geometryczne modele materii barionowej - od jąder atomowych do zderzeń gwiazd neutronowych”

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora;
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowe wymagania:

  1. stopień doktora otrzymany poza Uniwersytetem Jagiellońskim, w roku 2015 lub póżniej;
  2. doświadczenie w klasycznej i kwantowej teorii pola (QCD) oraz w solitonach topologicznych;
  3. doświadczenie w 3D metodach numerycznych z zastosowaniem do solitonów topologicznych;
  4. dobra znajomość języka angielskiego i chęć pracy w grupie;
  5. kreatywność, niezależność i samo-dyscyplina.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 30.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Data wytworzenia: 01.09.2022
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 01.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2022