Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w ramach realizacji projektu "Rola somatycznych piRNA i ich ewolucja", nr PSP: K/NCN/000031, w zakresie biologii molekularnej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
  2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

Dodatkowe wymagania:

  1. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w piśmie i mowie). 
  2. Doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej (szczególnie przygotowaniu bibliotek RNA do sekwencjonowania następnej generacji, RT-qPCR). 
  3. Doświadczenie w pracy z owadami/organizmami niemodelowymi. 
  4. Mile widziane doświadczenie w pracy naukowej. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Termin składania dokumentów: 05.10.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. dr hab. Jolanta Jura
Data wytworzenia: 07.09.2022
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 07.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka